Blog

      Moed en moedig zijn; een definitie.   Moed is de morele kracht waaruit je ondanks angst, conflict en tegenslag, handelt naar eigen opvattingen en geweten. Binnen de existentiële filosofie - maar niet alleen daar, ook de Griekse filosofen wisten al over moed te vertellen - is moed, net als angst,...

    Never stop exploring Deze prachtige film 'Walt before Mickey' inspireert ons mateloos en willen wij graag delen als kijktip voor jou. Een waargebeurd verhaal over een jongen waarvan zijn dromen uitkwamen en tot een ware 'kingdom' uitgroeide. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar Walt Disney; hij...