Jouw groei. Onze aandacht.

”Voel je welkom bij Stichting Next Step. Ben je hersteld van een eetprobleem of eetstoornis en wil je blijven werken aan jouw persoonlijke groei? Voor jouw Next Step? Wij staan voor jou klaar vanuit ervaringsdeskundigheid”. – drs. Maike van Meulen, Oprichter Stichting Next Step.

 

 

Achtergrond Oprichter Maike

 

 

 

 

 

 

Jaren geleden zat ik vast op de rotonde. Onder andere perfectionisme, controle willen hebben en de lat hoog leggen leidde bij mij tot eetproblematiek. Wat nou als ik mijn belemmeringen kon ombuigen naar positief omdenken? In mijn kracht staan, blijven dromen en deze omzetten naar doelen en resultaten. Uiteindelijk heeft deze mindset mij geleid naar dat ik vandaag de dag mijn missie leef; het laten groeien van mensen. Van jou. Voor jouw Next Step. Omdat niemand het op geen enkel moment alleen hoeft te doen.

 

 

Visie

 

Met Stichting Next Step dragen wij maatschappelijk bij door op een structurele manier coaching te blijven bieden aan mensen die hersteld zijn van eetproblematiek of een eetstoornis als een aanvulling op de huidige zorgketen in Nederland.

 

 • Stichting Next Step wil mensen die hersteld zijn van eetproblematiek of een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden om hun volle potentie te benutten in deze maatschappij.
 • Stichting Next Step wil bijdragen aan het vergroten van kennis omtrent hersteld zijn van eetproblematiek en eetstoornissen in Nederland.
 • Stichting Next Step heeft een regionale functie en heeft een landelijke functie als het gaat om het verstrekken van informatie en ondersteuning via digitale kanalen.
 • Bij Stichting Next Step is de ondersteuning laagdrempelig. Elke ondersteuning wordt gegeven op basis van ervaringsdeskundigheid.
 • De ervaringsdeskundige vrijwilligers bij Stichting Next Step kunnen ervaringskennis omtrent hun leven na herstel op een professionele manier inzetten en daarmee anderen motiveren om je mooiste leven te leven.
 • Stichting Next Step is geen behandelinhoudelijke hulpverleningsinstantie maar zal indien nodig motiveren voor behandeling en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.
 • Stichting Next Step gelooft in een goede ketenzorg en wil daarom samenwerken met alle instanties die verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met een eetstoornis nastreven.
 • Stichting Next Step gelooft in de kracht van een positieve huiselijke omgeving die bijdraagt aan de persoonlijke groei van mensen.
 • Stichting Next Step wil voor vrijwilligers een inspirerende omgeving zijn waar positieve werk- en leerervaringen een ieder versterken.
 • Omdat eetproblematiek of een eetstoornis veel invloed kan hebben gehad op de naaste omgeving wil Stichting Next Step ook steun geven aan ouders en naasten.

Missie

 

De stichting heeft als missie om mensen die hersteld zijn van een eetprobleem of een eetstoornis de next step te bieden om hun volledige potentie te kunnen benutten in de maatschappij. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers die zelf hersteld zijn van een eetstoornis.

 

 

Achtergrond Oprichter Maike

 

 

 

 

 

 

Jaren geleden zat ik vast op de rotonde. Onder andere perfectionisme, controle willen hebben en de lat hoog leggen leidde bij mij tot eetproblematiek. Wat nou als ik mijn belemmeringen kon ombuigen naar positief omdenken? In mijn kracht staan, blijven dromen en deze omzetten naar doelen en resultaten. Uiteindelijk heeft deze mindset mij geleid naar dat ik vandaag de dag mijn missie leef; het laten groeien van mensen. Van jou. Voor jouw Next Step. Omdat niemand het op geen enkel moment alleen hoeft te doen.

 

 

Visie

 

Met Stichting Next Step dragen wij maatschappelijk bij door op een structurele manier coaching te blijven bieden aan mensen die hersteld zijn van eetproblematiek of een eetstoornis als een aanvulling op de huidige zorgketen in Nederland.

 

 • Stichting Next Step wil mensen die hersteld zijn van eetproblematiek of een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden om hun volle potentie te benutten in deze maatschappij.
 • Stichting Next Step wil bijdragen aan het vergroten van kennis omtrent hersteld zijn van eetproblematiek en eetstoornissen in Nederland.
 • Stichting Next Step heeft een regionale functie en heeft een landelijke functie als het gaat om het verstrekken van informatie en ondersteuning via digitale kanalen.
 • Bij Stichting Next Step is de ondersteuning laagdrempelig. Elke ondersteuning wordt gegeven op basis van ervaringsdeskundigheid.
 • De ervaringsdeskundige vrijwilligers bij Stichting Next Step kunnen ervaringskennis omtrent hun leven na herstel op een professionele manier inzetten en daarmee anderen motiveren om je mooiste leven te leven.
 • Stichting Next Step is geen behandelinhoudelijke hulpverleningsinstantie maar zal indien nodig motiveren voor behandeling en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.
 • Stichting Next Step gelooft in een goede ketenzorg en wil daarom samenwerken met alle instanties die verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met een eetstoornis nastreven.
 • Stichting Next Step gelooft in de kracht van een positieve huiselijke omgeving die bijdraagt aan de persoonlijke groei van mensen.
 • Stichting Next Step wil voor vrijwilligers een inspirerende omgeving zijn waar positieve werk- en leerervaringen een ieder versterken.
 • Omdat eetproblematiek of een eetstoornis veel invloed kan hebben gehad op de naaste omgeving wil Stichting Next Step ook steun geven aan ouders en naasten.

Missie

 

De stichting heeft als missie om mensen die hersteld zijn van een eetprobleem of een eetstoornis de next step te bieden om hun volledige potentie te kunnen benutten in de maatschappij. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de ondersteuning door vrijwilligers die zelf hersteld zijn van een eetstoornis.

 

Ook binnen bedrijven en het onderwijs staan wij klaar.
Jouw groei. Onze aandacht.